Details

Title

Wpływ zmienności cen kwiatów ciętych i środków produkcji na sytuację ekonomiczną producentów kwiatów w Polsce w latach 2003-2012

Journal title

Roczniki Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich

Yearbook

2014

Issue

No 3

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Komitet Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich PAN ; Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW

Identifier

ISSN 2299-9566

Source

Roczniki Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich; 2014; No 3
×