Szczegóły

Tytuł artykułu

The Creeping Constitutionalization and Fragmentation of International Law: From “Constitutional” to “Consistent” Interpretation

Tytuł czasopisma

Polish Yearbook of International Law

Rocznik

2013

Numer

No XXXIII

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Zakres

9-25

Wydawca

Institute of Law Studies PAS ; Committee on Legal Sciences PAS

Data

2013

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 0554-498X
×