Szczegóły

Tytuł artykułu

„ ‚Odtworzone sąsiedztwo’. Polscy i ukraińscy imigranci w nowojorskiejEast Village”

Tytuł czasopisma

Studia Migracyjne - Przegląd Polonijny

Rocznik

2013

Numer

No 1

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Badań nad Migracjami PAN

Identyfikator

ISSN 0137-303X

Źródło

Studia Migracyjne - Przegląd Polonijny; 2013; No 1
×