Details

Title

Dorota Jaworska, Tożsamość narodowa na pograniczu.Poczucie tożsamości narodowej w narracjach uczniów, rodziców i nauczycieli polskichszkół na Litwie, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2012

Journal title

Studia Migracyjne - Przegląd Polonijny

Yearbook

2013

Numer

No 2

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Komitet Badań nad Migracjami PAN

Type

Recenzje / Book Reviews

Identifier

ISSN 0137-303X
×