Details

Title

„Obraz Polonii amerykańskiej w polskiej prasie po roku 1989”

Journal title

Studia Migracyjne - Przegląd Polonijny

Yearbook

2013

Issue

No 3

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Komitet Badań nad Migracjami PAN

Type

Artykuły / Articles

Identifier

ISSN 0137-303X

Source

Studia Migracyjne - Przegląd Polonijny; 2013; No 3
×