Szczegóły

Tytuł artykułu

„Obraz Polonii amerykańskiej w polskiej prasie po roku 1989”

Tytuł czasopisma

Studia Migracyjne - Przegląd Polonijny

Rocznik

2013

Numer

No 3

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Badań nad Migracjami PAN

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 0137-303X
×