Details

Title

Agnieszka Stasiewicz-Bieńkowska, Kształtowanie tożsamości etnicznej dzieci imigrantów szwedzkich w USA według Augustana Book Concern (1889–1962), Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2011

Journal title

Studia Migracyjne - Przegląd Polonijny

Yearbook

2013

Numer

No 3

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Komitet Badań nad Migracjami PAN

Type

Recenzje / Book Reviews

Identifier

ISSN 0137-303X
×