Szczegóły

Tytuł artykułu

Agnieszka Stasiewicz-Bieńkowska, Kształtowanie tożsamości etnicznej dzieci imigrantów szwedzkich w USA według Augustana Book Concern (1889–1962), Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2011

Tytuł czasopisma

Studia Migracyjne - Przegląd Polonijny

Rocznik

2013

Numer

No 3

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Badań nad Migracjami PAN

Typ

Recenzje / Book Reviews

Identyfikator

ISSN 0137-303X
×