Szczegóły

Tytuł artykułu

Swoi i Obcy w dyskursie prasowym. Na przykładzie wypowiedzi prasowych dotyczących sprawy Agnes Trawny

Tytuł czasopisma

Studia Migracyjne - Przegląd Polonijny

Rocznik

2016

Numer

No 1

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Badań nad Migracjami PAN

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 0137-303X
×