Szczegóły

Tytuł artykułu

Ameryka czy Europa? Porównanie zamorskich i europejskich strumieni migracyjnych z Babicy

Tytuł czasopisma

Studia Migracyjne - Przegląd Polonijny

Rocznik

2016

Numer

No 2

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Badań nad Migracjami PAN

Identyfikator

ISSN 0137-303X
×