Details

Title

Europejczycy, Euroemigranci – czyli o aspiracjach i skutecznej akulturacji. Przegląd badań i próba weryfikacji koncepcji strategii relacji międzykulturowych J. Berry’ego

Journal title

Studia Migracyjne - Przegląd Polonijny

Yearbook

2016

Issue

No 2

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Komitet Badań nad Migracjami PAN

Identifier

ISSN 0137-303X

Source

Studia Migracyjne - Przegląd Polonijny; 2016; No 2
×