Details

Title

Janusz Pezda, Historia Biblioteki Polskiej w Paryżu w latach 1838-1893, „Studia z historii XIX wieku”, t. III, Towarzystwo Wydawnicze „Historia Iagellonica”, Kraków 2013, ss. 200

Journal title

Studia Migracyjne - Przegląd Polonijny

Yearbook

2016

Issue

No 2

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Komitet Badań nad Migracjami PAN

Type

Recenzje / Book Reviews

Identifier

ISSN 0137-303X

Source

Studia Migracyjne - Przegląd Polonijny; 2016; No 2
×