Details

Title

Starzenie sie populacji krajów Unii Europejskiej – nieodległa przeszłość i prognoza / Population ageing of the European Union countries – recent past and forecast

Journal title

Studia Demograficzne

Yearbook

2012

Numer

No 1 (161)

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Komitet Nauk Demograficznych Polskiej Akademii Nauk (do 2017 r.) ; Komitet Nauk Demograficznych Polskiej Akademii Nauk i Kolegium Analiz Ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (od 2018 r.) ; Kolegium Analiz Ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (od 2019 r.)

Identifier

ISSN 0039–3134
×