Szczegóły

Tytuł artykułu

Richard B u t t e r w i c k, The Polish Revolution and the Catholic Church,1788–1792

Tytuł czasopisma

Studia Historyczne

Rocznik

2012

Numer

No 3 - 4

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Oddział PAN w Krakowie

Identyfikator

ISSN 0025-1429

Źródło

Studia Historyczne; 2012; No 3 - 4
×