Details

Title

Włodzimierz B e r n a c k i, Myśl polityczna I Rzeczpospolitej

Journal title

Studia Historyczne

Yearbook

2012

Numer

No 3 - 4

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Oddział PAN w Krakowie

Identifier

ISSN 0025-1429
×