Szczegóły

Tytuł artykułu

Włodzimierz B e r n a c k i, Myśl polityczna I Rzeczpospolitej

Tytuł czasopisma

Studia Historyczne

Rocznik

2012

Numer

No 3 - 4

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Oddział PAN w Krakowie

Identyfikator

ISSN 0025-1429
×