Details

Title

Anna G r z e ś k o w i a k - K r w a w i c z , Gulliver in the Land of Giants. A CriticalBiography and the Memoirs of the Celebrated Dwarf Joseph Boruwłaski

Journal title

Studia Historyczne

Yearbook

2013

Numer

No 1

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Oddział PAN w Krakowie

Type

Recenzje / Book Reviews

Identifier

ISSN 0025-1429

Source

Studia Historyczne; 2013; No 1
×