Szczegóły

Tytuł artykułu

Anna G r z e ś k o w i a k - K r w a w i c z , Gulliver in the Land of Giants. A CriticalBiography and the Memoirs of the Celebrated Dwarf Joseph Boruwłaski

Tytuł czasopisma

Studia Historyczne

Rocznik

2013

Numer

No 1

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Oddział PAN w Krakowie

Typ

Recenzje / Book Reviews

Identyfikator

ISSN 0025-1429

Źródło

Studia Historyczne; 2013; No 1
×