Szczegóły

Tytuł artykułu

Anna G l i m o s - N a d g ó r s k a, Szkolnictwo Będzina 1795–1918 wraz z tekstamiźródłowymi

Tytuł czasopisma

Studia Historyczne

Rocznik

2013

Numer

No 2

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Oddział PAN w Krakowie

Typ

Recenzje / Book Reviews

Identyfikator

ISSN 0025-1429

Źródło

Studia Historyczne; 2013; No 2
×