Details

Title

CINEMAS IN KOŠICE IN INTERWAR CZECHOSLOVAKIA(1919–1938)

Journal title

Studia Historyczne

Yearbook

2013

Issue

No 4

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Oddział PAN w Krakowie

Identifier

ISSN 0025-1429

Source

Studia Historyczne; 2013; No 4
×