Details

Title

L. S z ö g i, P. K ó n y a, Sáros megyei diákok az Európai egyetemeken – Šarišskíštudenti na európskych univerzitách 1387–1918

Journal title

Studia Historyczne

Yearbook

2014

Issue

No 1

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Oddział PAN w Krakowie

Type

Recenzje / Book Reviews

Identifier

ISSN 0025-1429

Source

Studia Historyczne; 2014; No 1
×