Szczegóły

Tytuł artykułu

L. S z ö g i, P. K ó n y a, Sáros megyei diákok az Európai egyetemeken – Šarišskíštudenti na európskych univerzitách 1387–1918

Tytuł czasopisma

Studia Historyczne

Rocznik

2014

Numer

No 1

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Oddział PAN w Krakowie

Typ

Recenzje / Book Reviews

Identyfikator

ISSN 0025-1429

Źródło

Studia Historyczne; 2014; No 1
×