Szczegóły

Tytuł artykułu

Philippe P a q u e t, Madame Chiang Kai-shek. Un siècle d’histoire de la Chine

Tytuł czasopisma

Studia Historyczne

Rocznik

2014

Numer

No 1

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Oddział PAN w Krakowie

Typ

Recenzje / Book Reviews

Identyfikator

ISSN 0025-1429

Źródło

Studia Historyczne; 2014; No 1
×