Details

Title

Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji naukowejItinera clericorum – kulturotwórcze i religijne aspekty podróży duchownych

Journal title

Studia Historyczne

Yearbook

2014

Numer

No 1

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Oddział PAN w Krakowie

Type

Kronika/ Chronicle

Identifier

ISSN 0025-1429
×