Szczegóły

Tytuł artykułu

Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji naukowejItinera clericorum – kulturotwórcze i religijne aspekty podróży duchownych

Tytuł czasopisma

Studia Historyczne

Rocznik

2014

Numer

No 1

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Oddział PAN w Krakowie

Typ

Kronika/ Chronicle

Identyfikator

ISSN 0025-1429
×