Details

Title

Postać i panowanie Bolesława Krzywoustegow nowym historiografi cznym ujęciu. Kilka uwag o pracy Stanisława RosikaBolesław Krzywousty

Journal title

Studia Historyczne

Yearbook

2014

Issue

No 2

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Oddział PAN w Krakowie

Type

Recenzje / Book Reviews

Identifier

ISSN 0025-1429

Source

Studia Historyczne; 2014; No 2
×