Szczegóły

Tytuł artykułu

Postać i panowanie Bolesława Krzywoustegow nowym historiografi cznym ujęciu. Kilka uwag o pracy Stanisława RosikaBolesław Krzywousty

Tytuł czasopisma

Studia Historyczne

Rocznik

2014

Numer

No 2

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Oddział PAN w Krakowie

Typ

Recenzje / Book Reviews

Identyfikator

ISSN 0025-1429

Źródło

Studia Historyczne; 2014; No 2
×