Szczegóły

Tytuł artykułu

Aleksander Ł u p i e n k o, Przestrzeń publiczna Warszawy w pierwszej połowieXIX wieku

Tytuł czasopisma

Studia Historyczne

Rocznik

2014

Numer

No 2

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Oddział PAN w Krakowie

Typ

Recenzje / Book Reviews

Identyfikator

ISSN 0025-1429

Źródło

Studia Historyczne; 2014; No 2
×