Details

Title

Robert T r a b a, Hans Henning H a h n, red., Polsko-niemieckie miejsca pamięci,tom 4: Refl eksje metodologiczne

Journal title

Studia Historyczne

Yearbook

2014

Issue

No 2

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Oddział PAN w Krakowie

Type

Recenzje / Book Reviews

Identifier

ISSN 0025-1429

Source

Studia Historyczne; 2014; No 2
×