Szczegóły

Tytuł artykułu

Udział rajtarii litewskiej w wojnie inflanckiej ze Szwecją w latach 1621–1622

Tytuł czasopisma

Studia Historyczne

Rocznik

2015

Numer

No 1

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Oddział PAN w Krakowie

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 0025-1429
×