Szczegóły

Tytuł artykułu

Jerzy Augustyniak, Średniowieczne przeprawy przez Pilicę i ich obrona. Żarnowiec, Przedbórz, Sulejów, Inowłódz

Tytuł czasopisma

Studia Historyczne

Rocznik

2015

Numer

No 1

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Oddział PAN w Krakowie

Typ

Recenzje / Book Reviews

Identyfikator

ISSN 0025-1429

Źródło

Studia Historyczne; 2015; No 1
×