Details

Title

Informacje o Autorach
Notes on Authors

Journal title

Studia KPZK

Yearbook

2011

Issue

No 133

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identifier

ISSN 0079-3507

Source

Studia KPZK; 2011; No 133
×