Details

Title

Ewolucja zróżnicowania poziomu rozwoju regionów w Polsce a potrzeba polityki spójności
Evolution of Differentiation in Economic Growth of Regions in Poland and the Continuity of Cohesion Policy

Journal title

Studia KPZK

Yearbook

2011

Issue

No 140

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identifier

ISSN 0079-3507

Source

Studia KPZK; 2011; No 140
×