Szczegóły

Tytuł artykułu

Nierówności przestrzenne w poziomie dochodów ludności w Polsce
Spatial Differentiation of Incomes Population in Poland

Tytuł czasopisma

Studia KPZK

Rocznik

2011

Numer

No 140

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identyfikator

ISSN 0079-3507
×