Details

Title

Wnioski na przyszłość z dotychczasowej realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego (przykład Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013)
Conclusions for the Future from Realization of Regional Operational Programme by Małopolska Regional Operational Programme for 2007-2013

Journal title

Studia KPZK

Yearbook

2011

Issue

No 140

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identifier

ISSN 0079-3507

Source

Studia KPZK; 2011; No 140
×