Details

Title

Efektywność zarządzania rozwojem regionalnym w nowym okresie programowania po 2013 r.
Effi ciency of Regional Development Management in the New Period Programmed after 2013

Journal title

Studia KPZK

Yearbook

2011

Numer

No 140

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identifier

ISSN 0079-3507

Source

Studia KPZK; 2011; No 140
×