Details

Title

Monitorowanie rozwoju regionu - wyzwania dla zarządzania rozwojem Polski w perspektywie finansowej 2014-2020
Monitoring Regional Development - Challenges to Managing Poland’s Development in the 2014-2020 Financial Perspective

Journal title

Studia KPZK

Yearbook

2011

Numer

No 140

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identifier

ISSN 0079-3507

Source

Studia KPZK; 2011; No 140
×