Details

Title

Stan i perspektywa rozwoju pośrednictwa fi nansowego w woj. małopolskim
Status and Perspective of Growth of Financial Intermediation in Małopolskie Voivodship

Journal title

Studia KPZK

Yearbook

2011

Issue

No 140

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identifier

ISSN 0079-3507

Source

Studia KPZK; 2011; No 140
×