Details

Title

Kontrola wydatkowania środków z funduszy strukturalnych jako element zarządzania procesem rozwoju regionalnego w Polsce
The Control of the Structural Funds’ Use as a Part of Regional Development Governance in Poland

Journal title

Studia KPZK

Yearbook

2011

Issue

No 140

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identifier

ISSN 0079-3507

Source

Studia KPZK; 2011; No 140
×