Details

Title

Szanse i zagrożenia finansowania projektów inwestycyjnych jednostek samorządu terytorialnego w Polsce
Opportunities and Threats of Financing Investment Projects of Local Government Units in Poland

Journal title

Studia KPZK

Yearbook

2011

Numer

No 140

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identifier

ISSN 0079-3507

Source

Studia KPZK; 2011; No 140
×