Details

Title

Wykorzystanie środków Europejskiego Funduszu Społecznego na rzecz rynku pracy (przykład woj. podlaskiego)
Using of European Social Fund Means on the Labour Market on the Example of Podlaskie Voivodship

Journal title

Studia KPZK

Yearbook

2011

Numer

No 140

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identifier

ISSN 0079-3507

Source

Studia KPZK; 2011; No 140
×