Szczegóły

Tytuł artykułu

Wykorzystanie środków Europejskiego Funduszu Społecznego na rzecz rynku pracy (przykład woj. podlaskiego)
Using of European Social Fund Means on the Labour Market on the Example of Podlaskie Voivodship

Tytuł czasopisma

Studia KPZK

Rocznik

2011

Numer

No 140

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identyfikator

ISSN 0079-3507

Źródło

Studia KPZK; 2011; No 140
×