Details

Title

Ocena realizacji idei LEADER i przesłanki do ulepszeń w zarządzaniu tą inicjatywą w Polsce
Evaluation of Implementation of LEADER and the Idea of the Conditions for Improvement in the Management of this Initiative in Poland

Journal title

Studia KPZK

Yearbook

2011

Issue

No 140

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identifier

ISSN 0079-3507

Source

Studia KPZK; 2011; No 140
×