Details

Title

Ocena efektywności działań władz lokalnych woj. warmińsko-mazurskiego w procesie pozyskiwania inwestorów zagranicznych
Evaluation of the Effectiveness of Local Authorities in Warmińsko-Mazurskie Voivodship in the Process of Obtaining Foreign Investors

Journal title

Studia KPZK

Yearbook

2011

Numer

No 140

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identifier

ISSN 0079-3507

Source

Studia KPZK; 2011; No 140
×