Details

Title

Koncepcja klastra a konkurencyjność i innowacyjność przedsiębiorstw
The Infl uence of Cluster Concept on Competitiveness and Innovation of Enterprises

Journal title

Studia KPZK

Yearbook

2011

Issue

No 140

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identifier

ISSN 0079-3507

Source

Studia KPZK; 2011; No 140
×