Details

Title

Problemy i dylematy planowania przestrzennego w różnych typach jednostek terytorialnych
Problems and Dilemmas of Spatial Planning in Different Types of Territorial Units

Journal title

Studia KPZK

Yearbook

2011

Issue

No 140

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identifier

ISSN 0079-3507

Source

Studia KPZK; 2011; No 140
×