Szczegóły

Tytuł artykułu

Problemy i dylematy planowania przestrzennego w różnych typach jednostek terytorialnych
Problems and Dilemmas of Spatial Planning in Different Types of Territorial Units

Tytuł czasopisma

Studia KPZK

Rocznik

2011

Numer

No 140

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identyfikator

ISSN 0079-3507
×