Szczegóły

Tytuł artykułu

Informacje o Autorach
Notes on Authors

Tytuł czasopisma

Studia KPZK

Rocznik

2011

Numer

No 140

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identyfikator

ISSN 0079-3507

Źródło

Studia KPZK; 2011; No 140
×