Szczegóły

Tytuł artykułu

Strategiczne projekty urbanistyczne dla miasta innowacyjnego. Przykład Krakowa
Strategic Urban Projects for an Innovative City

Tytuł czasopisma

Studia KPZK

Rocznik

2011

Numer

No 141

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identyfikator

ISSN 0079-3507

Źródło

Studia KPZK; 2011; No 141
×