Szczegóły

Tytuł artykułu

Wpływ ośrodka akademickiego Krakowa na rozwój regionu Małopolski
The Infl uence of Cracow’s Academic Center for the Development of Małopolska Region

Tytuł czasopisma

Studia KPZK

Rocznik

2011

Numer

No 141

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identyfikator

ISSN 0079-3507

Źródło

Studia KPZK; 2011; No 141
×